Termeni si conditii
Termeni si conditii

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 

Partile contractante: SC Vg Tour Ltd cu sediul social in ROUSSE, 1 YANTRA Str. reprezentata de Vladimir Georgiev, punct de lucru str. JOHANES KEPLLER Nr 15, Sect. 2 Bucuresti, telefon 0787.411.824, 0728 251.000, fax: +4031 817.24.42, e-mail: reservation@vgtour.ro, office@vgtour.ro, licenta: PKK 01-6083, avand codul unic de inregistrare (IN) 200026125 si IBAN(EURO): BG 98 BPBI 79381458 872601deschis la banca: EUROBANK BULGARIA AD, Sofia Bulgaria, Branch Dobrich, office Kavarna, BIC: BPBIBGSF, reprezentata prin David Valeriu Bucur in calitate de director sucursala Romania, denumita in continuare AGENTIA si

Turistul/Reprezentantul turistului, domiciliat(a) in, Sector/Judetul __, Str. ________________, Nr.___, Bl. ___, Sc. ____, Etaj. ____, Apt. __, Telefon _________________, C.I Seria ____, Nr. ________, CNP: ________________, Eliberat de ___________, la data de _________, E-mail: _______________________au convenit incheierea prezentului contract:

I . Obiectul contractului - il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice care a fost organizat de societatea comerciala tur-operatoare mentionata in VOUCHER, societate care garanteaza buna executare a acestuia in baza contractului incheiat cu Agentia. Orice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in voucherul de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei. Descrierea pachetului de servicii turistice si nota anexa sunt parte integranta din prezentul contract.

II . Pretul contractului este de __ euro si cuprinde costul serviciilor turistice efective conform notei anexa care este parte integranta din contract.

Avansul este de 30% iar plata finala se va efectua cu cel putin 21 de zile inaintea plecarii respective…………… .

Neachitarea pretului contractului in termenele de mai sus atrage automat anularea rezervarii.

Plata se face in euro sau in lei; pentru plata in lei se foloseste cursul BNR + 2% (comision de risc valutar).

III. Drepturile si obligatiile Agentiei:

1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul in timp util inainte de data plecarii. Agentia poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initiale cu altele, de categorie similara sau superioara, avand obligatia de a informa turistul inainte de data plecarii sau in timpul calatoriei, acest fapt neconstituind motiv de anulare a excursiei sau de solicitare de despagubiri de catre turist.

2. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare sau in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

3. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in cazul in care datele difera de cele prezentate in nota anexa sau in voucherul individual, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;

b) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

Clasificarea unitatilor de cazare, transport si masa este cea oficiala acordata de autoritatile de resort din tarile respective si poate sa nu corespunda intotdeauna cu clasificarea oficiala din Romania. Mesele festive (Revelion, Craciun, Pasti, etc) se desfasoara conform traditiilor din tarile respective, acestea putand sa nu corespunda din punct de vedere al imaginii, cantitatii sau calitatii cu cele din Romania. Fiecare tara are obiceiuri si perceptii diferite asupra acestor evenimente, care pot sa nu corespunda intotdeauna cu asteptarile turistilor straini. In general preturile care se percep pentru cinele festive nu se refera exclusiv la contravaloarea meselor respective, ci sunt preturi conjucturale ce acopera si asa numita «taxa de eveniment».

4. Agentia isi rezerva dreptul de a schimba unitatea de cazare cu alta, de aceeasi categorie, in cazul suprarezervarilor sau problemelor tehnice. Alte pretentii fata de Agentie se exclud.

5. In cazul neconstituirii grupului minim, programul turistic se reprogrameaza, se recalculeaza pretul de vanzare sau se anuleaza programul turistic, dupa caz. Taxele de viza, aeroport, iesire din tara, tarifele zborurilor interne pot fi modificate de catre autoritatile de resort pana la data plecarii in excursie, fara notificare prealabila, diferenta de prêt urmand a fi achitata de catre turisti.

IV. Drepturile si obligatiile turistului:

1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat si satisface conditiile aplicabile calatoriei in cauza, cu obligatia de a anunta Agentia cu minim 7 zile calendaristice inainte de plecare. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Pentru calatoriile/excursiile in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului/biletului de avion.

2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 30%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

3. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia de a informa turistul in timp util inainte de plecare.

In acest caz :

3.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 3 zile calendaristice dar nu mai tarziu de 5 ore inaintea inceperii sejurului, hotararea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor. b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

3.2. In cazul in care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de primire, turistul are dreptul: a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. Pentru aceste modificari (numai in situatia in care agentia poate opera aceste solicitari) se aplica o taxa de modificare variabila de 20 euro/ rezervare modificata.

5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher) in vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse. Turistul titular al voucherului este obligat sa se prezinte in unitatea hoteliera insotit de atatea persoane cite sunt mentionate in voucher. Turistul este obligat ca in momnetul primirii voucher-ului sa verifice datele inscrise pe acesta. Reclamatii ulterioare nu se accepta.

8. Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor si documentelor furnizate agentiei la rezervare, pentru valabilitatea documentelor personale si pentru eventualele prejudicii rezultate din furnizarea unor informatii si documente eronate sau incomplete. Turistul se obliga sa respecte prevederile legale cu privire la regimul pasapoartelor, vizelor, vamei, asigurarilor de sanatate, etc. Prejudiciile cauzate din nerespectarea celor de mai sus vor fi suportate de turist. In cazul in care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, Agentia nu poate fi obligata la restituirea sumelor de bani platite de catre turist. In cazul in care turistul, din vina sa nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractata, nu este indreptatit la despagubiri. Turistul raspunde pentru siguranta propriilor bagaje. Turistul se face direct raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie precum si a obiectelor/valorilor personale, nerespectarea conditiilor vamale sau a conditiilor impuse in punctele de frontiera ale tarilor unde calatoreste.

9. Pentru minorii neinsotiti de ambii parinti trebuie obtinute de catre turist documentele necesare iesirii din tara a minorilor. Mai multe informatii gasiti pe pagina de internet a Politiei de Frontiera (www.politiadefrontiera.ro ) sau la telefon 021-9590/021-9590.111. Persoanele peste 70 de ani trebuie sa prezinte la inscriere adeverinta de la medic prin care se specifica faptul ca starea de sanatate a acestuia ii permite sa efectueze calatoria respectiva si/sau sa fie insotiti de o persoana care sa aiba grija de acestea (in functie de destinatie, dificultatea traseului, etc.).

V. Renuntari, penalizari, despagubiri:

1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, in cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datoreaza Agentiei, penalizari dupa cum urmeaza:

a). 40% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice inainte de data plecarii.

b). 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 45-21 de zile inainte de data plecarii.

c). 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 21 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

d). Rezervarile EARLY BOOKING NU permit modificari si nici anulari! In caz de ANULARE penalizarea este de 100 %.

2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia (nu mai putin de 20 euro/ rezervare).

3. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport, sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

4. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.

VI . Asigurari:

Turistul este asigurat de insolvabilitate si/sau de faliment la faliment la Societatea de Asigurare si Reasigurare LEVI INS BULGARIA INSURANCE Co.Ltd., cu sediul: 67A Simeonovsko Shose Bld, 1700 Sofia/Bulgaria, Telefon: 00359-28055333, fax: 00359-2952248; Certificat Nr. 13062110000077/25.01.2021, valabila de la 02.03.2022 pina la data de 01.03.2023.

VII .Reclamatii:

1. Reclamatiile pentru calitatea si cantitatea serviciilor turistice, se fac in momentul costatarii sau producerii lor, turistul avind obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la data intrarii in pachetul turistic, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). Pentru constatarea si remedierea oricaror deficiente, puteti folosi telefoanele agentiei noastre: 0728.251.000 sau agentilor nostri de teren: +35982828077/+359897932480.

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de maxim 45 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin. În cazul în care turistul nu respectă termenul şi condiţiile prevăzute pentru depunerea reclamaţiei scrise şi a procesului verbal de constatare, agenţia nu este răspunzătoare să plătească despăgubiri.

3. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

IX . Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

4. Turistul este de acord sa primeasca documentele de calatorie, informatii, oferte turistice de la Vg Tour Ltd prin posta, e-mail sau curier special, conform prevederilor legii nr.677/2001 si este de acord cu prelucrarea si cu stocarea datelor cu caracter personal, in scopul realizarii activitatilor de marketing.

*NOTA: Semnatura pentru confirmarea de primire a documentelor constituie acordul turistului cu conditiile din documente (in cazul in care documentele se trimit prin curier special).

*Agentia nu isi asuma raspunderea pentru refuzul autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul/de a-i permite parasirea teritoriului. De asemenea, Agentia nu raspunde pentru valabilitatea documentelor personale de calatorie (pasaportul trebuie sa fie valabil minim 6 luni de la data calatoriei). Si minorii au nevoie de PASAPORT valabil minim 6 luni de zile pentru a calatorii in afara Romaniei.

**NOTA: Minorii insotiti doar de unul dintre parinti au nevoie de procura (prin Notariat) din partea celuilalt parinte pentru a putea iesi din tara sau de hotararea de incredintare in copie si original. Minorii neinsotiti de un adult nu pot parasi teritoriul tarii (decat in conditii speciale).

*Va rugam sa verificati documentele de calatorie! Agentia nu isi asuma raspunderea pentru reclamatiile ulterioare! Prezentul contract, descrierea ofertei si nota anexa au fost incheiate in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

***NOTA: INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

     Pentru efectuarea intocmirii unui dosar de calatorie solicitat de dumneavoastra, VgTour Bulgaria este necesar sa va identifice in baza unui act de identitate valabil si sa prelucreze in evidentele sale urmatoarele date cu caracter personal ce va privesc: nume, prenume, seria si numarul actului de identitate, CNP, domiciliu detalii privind suma platita si explicatii privind natura platii(ce reprezinta plata). In unele cazuri prevazute de lege, va fi necesar sa realizam si sa retinem copia actului dumneavoastra de identitate.

     Prelucram aceste date in temeiul obligatiilor noastre legale si al incheierii/executarii tranzactiei.

     Refuzul de a vi se prelucra aceste date in scopul indicat va face imposibila operarea tranzactiei solicitate.

     Pentru reducerea timpilor de asteptare in agentie, justificam interesul legitim de a utiliza aceste date si pentru eventualele tranzactii pe care le veti solicita in viitor.

     In cazul anularii tranzactiei, va fi nevoie sa va contactam in vederea returnarii sumei platite. Daca avem deja in evidentele noastre datele dumneavoastra de contact le vom utiliza in acest scop. Daca nu ati declarat aceste date agentiei, prin completarea oricareia dintre acestea in rindul de mai jos va exprimati consimtamintul pentru utilizarea lor in vederea contactarii pentru returnarea sumei platite, pina la momentul cind ne veti solicita incetarea prelucrarii lor in aceste scop si/sau modificarea acestora.

Numar de telefon: 0728.251.000 sau adresa de e-mail: reservation@vgtour.ro.


Agentia de turism - Vg Tour Bulgaria                                                                    Turist - Semnatura                                                                                                                                                                                                                            

Director general                                                                                                                                                                                             

VLADIMIR GEORGIEV

Director Reprezentanta - Valeriu Bucur David  

DATA: ______________

 

Nr. de asigurare STORNO…………………..Nr. asigurare medicala………………………….

Asigurarile se pot face on - line folosind link-ul : http://www.vgtour.ro/asigurari-calatorie/  

Semnez si pentru _________________________________


Copyright © 2024 VGtour Romania. Site creat de ColorPixel

Gazduit de www.zooku.ro Partener Portalturism.com